Monthly Archives: Juni 2011

Nächster RUTE-Treff ist am 28. September im neuen VUZ Kopstadtplatz

… en 19 Klocka.

Inlagd i News | Comments OffNächster RUTE-Treff ist am 28. September im neuen VUZ Kopstadtplatz