Πόλη μετάβαση – Filmabend "Das Salz der Erde"

Ετικέτα: Τετ, 30. Ιαν 2019
Ώρα της ημέρας: 19:00 Ρολόι - 21:00 Ρολόι
Θέση: VHS τροφίμων - Πλατεία Κάστρου 1 - 45127 Τροφή

Eine Hommagepoetisch, berührend

In beeindruckenden Fotoreportagen hat der Fotograf Sebastiao Salgado in den letzten Jahrzehnten eine sich wandelnde Welt dokumentiertdarunter Konflikte, Kriege und ihre Folgen, Hungersnöte, Vertreibung und Leid. Er widmet sich aber auch den paradiesischen, unberührten Orten unserer Erde, kehrt an den Ursprung allen Lebens zurück und offenbart uns eine wundervolle Hommage an die Schönheit unseres Planeten.

Πως θα φτάσετε:

Άφιξη δημόσιες συγκοινωνίες:
  • Ώρα πίνακα της VRR
  • DB πληροφορίες χρονοδιάγραμμα

  • ή με ποδήλατο


  • Εκτυπώσιμη μορφή, PDF & Email

    Τα σχόλια είναι κλειστά.