οδικών ποδηλάτων στην Holsworthy: Δημαρχείο συνάντηση του CDU

Ετικέτα: Σας, 26. Φεβρουάριος 2019
Ώρα της ημέρας: 18:00 Ρολόι - 21:00 Ρολόι
Θέση: Eiscafe Tosca - Gemarkenstraße 62 - Τροφή

der CDU Ortverband Holsterhausen lädt ein zu:

Öffentliche Bürgerversammlung zum Thema “Fahrradstraße”
am Dienstag, 26.02.2019, από 19 Uhr ins Eiscafe Tosca, Gemarkenstraße 62, 45147 Τροφή,

um zu diskutieren, ob die Gemarkenstraße und weitere Straßen in Holsterhausen als Fahrradstraße eingerichtet werden sollen.

Zitat aus der Einladung:

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir diskutieren:

Welche Folgen hätte die Einrichtung einer Fahrradstraßenregelung für
die Gemarkensztraße und die übrigen betroffenen Straßen in
Holsterhausen?

Fallen Parkplätze weg?

Ergben sich negative Konsequenzen für die Gemarkenstraße als
Einkaufstraße Holsterhausens oder würde sich im Wesentlichen gar
nichts verändern?

Gibt es Alternativen zur geplanten Streckenführung?

Wie kann die Gemarkenstraße insgesamt aufgewertet werden?

U.v.a.m.

Möglichst Viele sollen zu Wort kommen, mögichst Viele ihre Perspektiven
einbringen können.

Wir wollen zuhören, gemeinsam nachdenken, Ideen entwickeln

CDU-Holsterhausen, DR. Andreas Kalipke, Πρόεδρος

Πως θα φτάσετε:

Άφιξη δημόσιες συγκοινωνίες:
  • Ώρα πίνακα της VRR
  • DB πληροφορίες χρονοδιάγραμμα

  • ή με ποδήλατο


  • Εκτυπώσιμη μορφή, PDF & Email

    Τα σχόλια είναι κλειστά.